Summer Sun F1

  • do uprawy w szklarniach i w tunelach foliowych
  • owoce typu cherry o masie 15-25 g i średnicy 25-32 mm, jasnożółte

Odmiana średniowczesna o jasnożółtych owocach typu cherry, z lekką zieloną piętką. Owoce wyjątkowo słodkie (Brix 8,5-10) nawet w fazie niepełnej dojrzałości, bardzo twarde, dobrze się przechowują. Roślina o silnym wigorze i długich międzywęźlach. Wysoki plon pojedynczych owoców. Odmiana przydatna do tworzenia różnokolorowych zestawów.