Colibri F1

  • wiodąca odmiana w typie Saldette, o wydłużonym owalnym owocu
  • pomidor o wzroście ciągłym, typu „sałatkowego” zwanego też „rzymskim”

COLIBRI F1 jest odmianą o dużej sile wzrostu i średniej długości międzywęźlach. Tworzy duże owoce jak na ten typ odmian (120-140), owalnego – wydłużonego kształtu o bardzo intensywnym czerwonym kolorze i doskonałym smaku. Przydatna zarówno do uprawy pod osłonami jak i w polu. W warunkach uprawy polowej przy paliku wymaga nawadniania, spełnienie tego warunku pozwala na uzyskanie bardzo dobrych wyników plonowania. Dobrze znosi transport i posprzętne składowanie. Odporności: HR:ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol:0,1/ For, IR:Ma / Mi / Mj / Ss