Fundator (CLX TPG03) F1

  • Roślina cechuje się nieco słabszym wigorem od rośliny zaszczepionej na podkładce PROTECTOR F1
    stymulującym rozwój owoców / części generatywnej.

W efekcie roślina owocuje mając odpowiednią (nie nadmierną) masę liściową, zapewniającą właściwą cyrkulację powietrza, a plantacja zyskuje podwyższając swoją zdrowotność. Odporność HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol:0,1 / For IR: Pi / Ma / Mi / Mj