Volcano F1

  • okres wegetacji ok. 140-150 dni
  • na świeży rynek, do długiego przechowywania, do przemysłu
  • korzenie długości 22-24 cm
  • odporności: HR: Alternaria dauci, IR: Pythium

Odmiana wysokoplonująca. Korzenie długie, cylindryczne, bardzo gładkie, odporne na pękanie, niesrebrzące się po płukaniu. Kora i rdzeń intensywnie wybarwione. Korzeń nie wykazuje tendencji do odsłaniania się i zielenienia główki do końca okresu wegetacji. Nać o dużej zdrowotności i silnym wigorze, pozostaje na roślinach nawet w późniejszych terminach zbioru, umożliwiając jego zmechanizowanie. Bardzo wysoka odporność korzeni na pękanie pozwala na kombajnowy zbiór i zautomatyzowane przygotowanie do sprzedaży. Wysoka tolerancja na zmienne warunki uprawy (gleba, wilgotność, warunki stresowe takie, jak susza, wysokie temperatury, czy długotrwałe opady) sprawia, że na większości stanowisk odmiana daje bardzo wysoki plon.