Subito F1

  • okres wegetacji ok. 110 dni
  • korzenie gładkie, cylindryczne, ciemnopomarańczowe, długość 22-24 cm
  • odporności: IR: Alternaria dauci

Najnowsza odmiana marchwi w typie nantejskim, o wyjątkowo kształtnych, cylindrycznych korzeniach. Nać o silnym wigorze, mocno osadzona na główce, do zbioru mechanicznego. Nie jest podatna na jarowizację. Odmiana bardzo wysoko plonująca, przeznaczona na rynek świeży, na najwcześniejsze zasiewy – na sprzedaż bieżącą, w tym na pęczki.