Speedo F1

NAĆ
wzniesiona, wysoka tolerancja na jarowizację, możliwy zbiór kombajnem.
KORZENIE
długość 17-19 cm, wyrównane, gładkie, ładnie wybarwione.
ZALETY
krótki okres wegetacji, dobry wigor roślin, tolerancja na jarowizację.
ODPORNOŚCI
IR: Alternaria dauci, Cercospora carotae.