Gold Nugget F1

  • okres wegetacji około 130-140 dni
  • korzenie gładkie o żółtym zabarwieniu i długości 23-24 cm
  • odporności: IR: Alternaria dauci

Mieszaniec typu nantejskiego, wyróżniający się pięknym, jasnożółtym wybarwieniem korzeni, które mogą się nieznacznie różnić od siebie odcieniem koloru żółtego. Korzenie twarde, odporne na pękanie. Odmiana przeznaczona dla przemysłu na plastry, ale również, ze względu na jakość korzeni oraz doskonały słodki smak, na świeży rynek. Nać mocno osadzona na główce. Odmiana do zbioru kombajnem, również za nać. Zalecana norma wysiewu 1-1,3 mln/ha.