Sweet Suprise F1

Bardzo plenna, można osiągnąć nawet 2 handlowe kolby na jednej roślinie.

Odporna na Puccinia sorhgi i tolerancyjna na Ustillago maydis odmiana super słodka (cukry 8,5 – 12,3% świeżej masy) raczej średnio późna (ST = 985°C), ale dojrzewająca w drugiej połowie września z siewu pod koniec maja. Tworzy dużą kolbę (23 cm długości), cylindryczną, dobrze wypełnioną do wierzchołka i szczelnie otuloną plewkami, zawierającą 16-18 rzędów ziarniaków średniej wielkości, głęboko osadzonych stanowiących ca 45% masy kolby. Ziarniaki wolno przejrzewają i długo utrzymują turgor. Roślina ciemnozielona, wysoka – 190 cm, ale niepodatna na wyleganie i bez tendencji do krzewienia, osadza kolbę na wysokości 70 cm.

Dogodna do wydajnego zbioru ręcznego jak również mechanicznego. Polecana dla przetwórstwa na konserwy lub mrożonki oraz na świeży rynek – świeże kolby zapakowane w folie lub na tackach.