Kuatuor F1

  • odmiana supersłodka, wczesna o dobrym potencjale plonotwórczym

Silnej niewylegającej roślinie wysokości około 180 cm. Tworzy kolby o długości 20-21cm i średnicy 5,0cm z 18-20 rzędami ziarniaków. O krótkim okresie wegetacji. Ilość jednostek cieplnych: 830 (baza 10º). Odporności: HR: MDMV, Ps; IR: Et, Um, Pst.