Kinze F1

  • odmiana w typie supersłodka, średnio późna o bardzo wysokim potencjale plonotwórczym

Szeroko adaptująca się do warunków uprawy. O silnej roślinie. Przeznaczona na główny okres zbioru. Tworzy kolby o średniej długości 24cm i średnicy 5,4cm z 18-20 rzędami ziarniaków.Kolby bardzo dobrze okryte ciemnozielonymi liśćmi okrywowymi. Ilość jednostek cieplnych: 970 (baza 10º). Odporności: HR: MDMV, Ps; IR: Et, Um, Pst