Clipper F1

  • okres wegetacji 60-65 dni
  •  do uprawy wiosną pod osłonami oraz w otwartym gruncie
  •  zalecane zagęszczenie 35 000 – 45 000 szt./ha

Odmiana wczesna do uprawy wiosną pod płaskimi okryciami i w otwartym gruncie. Szybko tworzy róże o bardzo dobrej jakości: ciężkie, zbite i białe. Clipper jest ceniony za bardzo dobre wyrównanie i niezawodność.