Sundance

  • procentowy udział poszczególnych kalibrów w plonie: 8-9 mm ok. 20%, 9-10,5 mm ok. 60% i >10,5 mm ok. 20%
  • odmiana polecana do zbioru ręcznego i mechanicznego

Odmiana średniowczesna o okresie wegetacji ok. 76 dni, tworzy intensywnie żółte strąki długości ok. 13-15 cm, proste, okrągłe w przekroju, mięsiste. Udział plonu komercyjnego w plonie ogólnym jest bardzo wysoki i wynosi ok. 98%. Rośliny o zwartym pokroju i średniej wysokości. Uwagę zwraca silny wigor w początkowej fazie wzrostu.