Santander (MV 441-16)

  • nowość o wysokiej jakości surowca i stabilnym plonie

Nowa odmiana fasoli o strąkach zielonych, wysokiej jakości, długości ok. 11 cm, o dużym potencjale plonotwórczym. Łatwy i czysty zbiór. Jednolita barwa strąków spełnia wymogi przemysłu zamrażalniczego. 75% stanowi plon w kalibrze 9-10,5 mm. Odmiana o wysokiej odporności na: (Xap) bakteriozę fasoli, (BCMV) mozaikę zwykłą i (Cl) antraknozę fasoli.