Puncher

  • Odmiana dla przemysłu, do zbioru kombajnowego

Odmiana o około 76 dniach wegetacji i umiarkowanym wigorze. Rośliny o wysokości 45-50 cm. Strąki proste, o intensywnej barwie, błyszczące o długości 11,5-12 cm; bardzo powoli przerastają. Procentowy udział strąków o kalibrze:
8-9 mm około 60%, 9-10,5 około 40%. Przy kalibrze 8-9 mm bezwłókniste, bez wyściółki pergaminowej. Strąki po ugotowaniu zachowują doskonałą jakość. Odmiana bardzo wydajna przeznaczona do zbioru mechanicznego, dzięki równoczesnemu kwitnieniu i dojrzewaniu strąków. Odporności: HR: BCMV, Cl, Psp