Fruidor

  • Żółta, długostrąkowa, wysokoplenna odmiana

Dobra wczesność. Długie, proste, ładnie wybarwione strąki. Tolerancja niekorzystnych warunków uprawy. Na świeży rynek i do przemysłu. Odmiana pewnych, skoncentrowanych i wysokich plonów.