Bowie (CLX 7118)

  • roślina o pokroju zwartym, wzniosłym, kompaktowym, średnio wysoka, bardzo plenna;

Strąk jednolicie wybarwiony ze wszystkich stron o intensywnej ciemnozielonej barwie – średnio 12-13 cm, prosty, o średnicy 9-9,5 mm. Odmiana o okresie wegetacji 68 dni. Odmiana dzięki naturalnym właściwościom jak intensywna barwa liści i pokrycie roślin warstwą woskową (dodatkowa bariera utrudniającą przenikanie patogenów) odznacza się podwyższoną tolerancją na infekcje podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Ze względu na wysoką jakość plonu odmiana polecana jest do przetwórstwa. Nieporażana przez szarą pleśń (Botrytis). Odporności: HR: BCM,US1/BCTV/Psp/Pss IR: Xap.