Precioza

  • odmiana zielona
  • bardzo cylindryczne, smukłe owoce z połyskiem

Wysoka przydatność dla przetwórstwa, a także doskonała na świeży
rynek. Rośliny bez tendencji do pokładania się, łatwe do zbioru. Podwyższona odporność na mączniaka prawdziwego.