Opal F1

  • wczesna odmiana do produkcji w otwartym gruncie
  • kolor biały

Przydatna do produkcji spod osłon. Owoce długie, dobrze utrzymujące pożądane rozmiary.