Lanka F1

  • odmiana wczesna w produkcji o bardzo wysokim potencjale plonotwórczym
  • tworzy cylindryczne, długie owoce

Rośliny o otwartym pokroju, łatwe do zbioru, bez tendencji do pokładania się (jedynie w końcówce zbiorów roślina może się obniżyć). Produkt łatwy i szybki do pakowania. Szeroki zakres odporności IR: Px, ZYMV, WMV. Niewrażliwa na zgnilizny powodowane przez bakterie Erwinia.