Elody

  • odmiana średniowczesna
  • łuska biała
  • do zbioru pęczkowego i obierania na biało

Wyjątkowo zimotrwała i tolerancyjna na patogeny, wydająca pewny i dorodny plon cebul do 240g w czerwcu następnego roku po zasiewie w sierpniu. Wyróżnia się wzniosłym i silnym szczypiorem, dobrym zagęszczeniem w polu i całkowicie białymi cebulami, których nie trzeba czyścić z zewnętrznej łuski, wystarczy jedynie opłukać przed sprzedażą.Lider plonu i tolerancyjności na mróz w Polsce i Niemczech.