Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

2020/06/18 Ciekawostki

W środę, 17 czerwca obchodziliśmy „Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą”. Został on ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 30 stycznia 1995 roku. 

Głównym celem obchodów Dnia jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania przed pustynnieniem i suszą. Państwa powinny wykorzystać ten czas do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce.

Konwencja została przyjęta w Paryżu 17 czerwca 1994, i podpisana 14 października, w imieniu Wspólnoty Europejskiej. Polska przyjęła Konwencję 17 listopada 2001 roku. 

 

Żródło: wikipedia.pl


« Wszystkie wpisy w kategorii