Zapraszamy: pon. - pt.: 7:30 - 17:00, sob: 7:30 - 14:00

Skutki suszy i formy pomocy dla poszkodowanych

2 sierpnia 2018 Ciekawostki

Susza, która w ostatnich tygodniach wystąpiła w większości rejonów Polski spowodowała szkody w 126,8 tys. gospodarstw, a powierzchnia zniszczonych upraw wynosi ponad 2,2 mln hektarów. Resort Rolnictwa poinformował, że straty oszacowano na ok. 874,2 mln zł. Wielkopolskie oraz zachodniopomorskie to województwa, w których rolnicy ponieśli największe straty.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło możliwe formy pomocy dla rolników poszkodowanych suszą. Są wśród nich między innymi:

– kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej,

– poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji,

– możliwość wnioskowania do Prezesa KRUS o pomoc w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek,

– dotacje udzielane przez ARiMR dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 % danej uprawy.

Nowości i wydarzenia w branży

18 lipca 2024 Ciekawostki

Ceny pomidorów w 2024 roku

Jak podaje serwis warzywa.pl, ceny pomidorów w 2024 r. znacznie spadły względem tych z ubiegłego roku. Według danych Komisji Europejskiej przeciętna cena wszystkich...

zobacz więcej

11 lipca 2024 Ciekawostki

Konsumpcja warzyw w czerwcu

Badania przeprowadzone przez Kantar Polska wskazują, że Polacy najczęściej w czerwcu sięgali po młode ziemniaki (95% badanych), pomidory (94%) oraz ogórki (90%). Na kojenych miejscach znalazły...

zobacz więcej

4 lipca 2024 Ciekawostki

Budleja

Budleja to rodzaj roślin należący do rodziny trędownikowatych. Wyodrębnia się około 140 gatunków. Występują najczęściej na terenach skalistych, na zboczach i klifach, często na porębach i obrzeżach lasów. Spotkać...

zobacz więcej

27 czerwca 2024 Bez kategorii

Susza rolnicza

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy(IUNG-PIB) w Puławach przedstawił raport dotyczący wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju w okresie...

zobacz więcej