Rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej

2022/08/04 Ciekawostki

Jak podaje serwis sadyogrody.pl udział gruntów rolniczych przeznaczonych pod użytki ekologiczne w Unii Europejskiej w latach 2012-2020 wzrósł o ponad 54 proc. W 2012 roku rolnictwo ekologiczne zajmowało 5,9 proc. wszystkich użytków (9,5 mln hektarów), zaś w 2020 roku było to już 9,1 proc (14,7 mln hektarów gruntów rolnych w UE). 

Najwięcej gruntów ekologicznych jest w Austrii, gdzie zajmują jedną czwartą ziem rolniczych. Drugie pod tym względem są Estonia i Szwecja (22% gruntów).

Powyżej 10 proc. udziału odnotowały takie kraje jak: Włochy, Czechy, Łotwa, Finlandia, Słowacja, Dania, Słowenia i Grecja.

Poniżej 5% udziału w gruntach ekologicznych UE mają między innymi Rumunia, Bułgaria, Irlandia, Malta oraz Polska. 

 

Źródło: sadyogrody.pl

 


« Wszystkie wpisy w kategorii