Koniec suszy rolniczej

2020/07/16 Ciekawostki

Jak informuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza skończyła się na większości obszarów Polski.

Niedobór wody nadal występuje na terenach północno-zachodnich. Największy deficyt wody notowany jest na terenie Pobrzeża Szczecińskiego. Susza rolnicza notowana jest na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego.

Występujące w ostatnim czasie wysokie opady na znacznym obszarze kraju spowodowały, że nadmiar wody wystąpił nw południowej Polsce, m.in. w województwie opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim oraz mazowieckim.

Według IUNG, zmniejszeniu uległa liczba gmin oraz procent potencjalnej powierzchni gruntów ornych z suszą rolniczą. Jedynie w uprawach rzepaku i rzepiku zasięg suszy wzrósł.


« Wszystkie wpisy w kategorii