Dane statystyczne: 5610,2 tys. ton warzyw w ubiegłym roku

2017/06/09 Wydarzenia

Łączne zbiory warzyw (gruntowych i spod osłon) wyniosły w 2016 r. 5610,2 tys. t, tj. o 815,1 tys. t (o 17,0%) więcej od produkcji uzyskanej w roku poprzednim. Do oszacowania zbiorów warzyw gruntowych wzięto pod uwagę wszystkie plantacje oraz uprawy w ogrodach przydomowych – podaje GUS.

Powierzchnia uprawy warzyw gruntowych w gospodarstwach rolnych oraz w przynależących do nich ogrodach przydomowych wynosiła 178,5 tys. ha i była nieco wyższa (o 1,6%) od areału ich uprawy w 2015 r. W gospodarstwach indywidualnych powierzchnia ta wyniosła 166,8 tys. ha (wzrost jedynie o 1,0%). Według badań i szacunku rzeczoznawców, wzrost powierzchni dotyczył przede wszystkim gatunków należących do grupy pozostałe, w tym kukurydzy cukrowej, dyni, warzyw liściowych i łodygowych oraz innych dotychczas mniej popularnych warzyw, które obecnie stają się powszechne w uprawie.

Jeżeli chodzi o powierzchnię uprawy podstawowych gatunków warzyw gruntowych, szczególnie kapusty i kalafiorów, a także pomidorów to dało się zauważyć znaczący spadek. Wzrost odnotowano dla tych upraw pod osłonami. Może to być symptomem zmiany struktury gatunkowej w uprawie warzyw oraz zmiany sposobu ich uprawy.


« Wszystkie wpisy w kategorii